ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไปนั้น คือ การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาด เพื่อให้คนไข้มีสุขอนามัยที่ดีและมีอายุการใช้งานของฟันที่ยืนยาว ซึ่งจะประกอบด้วย การตรวจโรคทางทันตกรรม การขูดหินปูน และการอุดฟัน ซึ่งทางเกรซเดนทัลคลินิกมีบริการสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนได้เป็นอย่างดี

 อัตราค่าบริการ

รายละเอียด หน่วย ค่าบริการ (บาท)
ขูดหินปูน (Mild calculus deposits) Case 700
ขูดหินปูน (Mild to moderate calculus deposits) Case 800
ขูดหินปูน (Moderate to heavy calculus deposits) Case 900
ขูดหินปูน (Heavy calculus deposits) Case 1,000-1,200
เกลารากฟัน ซี่ 300
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้าน 500
อุดฟันชั่วคราว ซี่ 400
เพิ่ม Dycal หรือ GI ในกรณีฟันผุลึก ซี่ 200
ใส่ยาชาร่วมกับการอุดฟัน ด้าน 100

นอกจากนี้ เรายังให้บริการทางทันตกรรมด้านอื่นๆอีกมากมาย หากท่านสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือสามารถนัดคิวเพื่อทำการรักษาได้ทางช่องทางติดต่อต่างๆของเราได้เลย

นัดปรึกษา จองคิวทำฟัน