จัดฟันต้องเริ่มต้นยังไงบ้าง?

คนไข้สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอจัดฟันได้ โดยนัดวัน เวลาที่สะดวก

โดยที่คุรหมอจะทำการประเมินและตรวจเช็คสุขภาพช่องปากว่าสามารถทำการรักษาด้วยการจัดฟันได้หรือไม่ และจะทราบผลทันที

ขั้นตอนการจัดฟันมีอะไรบ้าง?

หลังจากที่คนไข้ได้เข้าพบคุณหมอเพื่อทำการปรึกษา ประเมินเคสและวางแผนการรักษาแล้ว จะมีขั้นตอนต่อไป ดังนี้

  1. พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
  2. X-Ray เพื่อการจัดฟัน
  3. นัดวันเพื่อการเคลียร์ช่องปาก ในขั้นตอนนี้ในแต่ละคนจะมีสภาพช่องปากไม่เหมือนกัน
  4. หลังจากเคลียร์ช่องปากเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการติดเครื่องมือได้เลย
  5. พบทันตแพทย์เพื่อทำการปรับเครื่องมือทุกเดือน จนกว่าจะทำการรักษาเสร็จ
%d bloggers like this: