ไขข้อสงสัย จัดฟันใช้เวลานานไหม?

07 . 11 . 2020
71 views

การจัดฟัน โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี แตกต่างกันไปในแต่ละคน ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติในการสบฟัน ที่ไม่เหมือนกัน การตอบสนองต่อการรักษาของร่างกาย ซึ่งแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน และก็ขึ้นกับตัวผู้จัดเอง ว่าให้ความร่วมมือในการรักษามากน้อยแค่ไหนดังนั้นเวลา 2-3 ปีจึงเป็นค่าเฉลี่ย บางคนอาจเร็ว ไม่ถึง 2 ปี แต่บางคนก็อาจช้า 4-5 ปีขึ้นไป หรือนานกว่านั้น

นัดปรึกษา จองคิวทำฟัน