ฟันปลอมมีกี่ประเภท?

18 . 09 . 2020
57 views


ประเภทของฟันปลอม

ฟันปลอมทั้งปาก ใช้กับคนไข้ที่สูญเสียฟันทั้งหมดไป มีทั้งชนิดติดชั่วคราวและถาวร โดยแพทย์จะเตรียมฟันปลอมแบบชั่วคราวไว้ให้ใส่ทันทีหลังจากที่ถอนฟัน แต่ในระหว่างใส่จะต้องมีการปรับฟันปลอมเป็นระยะ เนื่องจากเหงือกและกระดูกจะเปลี่ยนรูปร่างค่อนข้างรวดเร็วหลังจากการถอนฟันหลาย ๆ ซี่ หรือในบางครั้งทันตแพทย์จะรอให้เหงือกฟื้นตัวและเปลี่ยนรูปร่างก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จึงค่อยติดฟันปลอมชนิดถาวรให้ทีเดียว.

ฟันปลอมแบบบางส่วน ใช้กับคนไข้ที่ยังมีฟันกรามบนหรือล่างหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ 1 ซี่ขึ้นไป ซึ่งนอกจากฟันปลอมชนิดนี้จะใส่เพื่อเติมเต็มช่องว่างฟันที่หายไปแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนตำแหน่งของฟัน โดยคนไข้สามารถใส่และถอดฟันปลอมออกมาเองได้ด้วยการปลดตะขอโลหะที่ช่วยยึดฟันปลอมไว้กับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ ฟันปลอมแบบบางส่วน ฐานมักทำจากโลหะ เพื่อความคงทนและแข็งแรง แต่ถ้าหากเป็นฟันปลอมแบบชั่วคราวเพื่อใส่ทดแทนฟันที่หลุดชั่วคราว เพื่อให้เหงือก และกระดูกฟื้นตัวก็จะเป็นฟันปลอมที่ทำจากพลาสติก

นัดปรึกษา จองคิวทำฟัน