ทำไมต้อง พิมพ์ปาก และ X-Ray ก่อนจัดฟัน ?

30 . 09 . 2020
90 views

ทำไมต้อง พิมพ์ปาก ก่อนจัดฟัน ?

            เมื่อเรามาพบทันตแพทย์จัดฟันนั้น ในขั้นตอนแรกหลังจากการตรวจปรึกษา คือ การพิมพ์ปาก การพิมพ์ปากเป็นการทำแบบจำลองขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการหล่อฟันบนและฟันล่างของคุณในขนาดที่เท่าของจริง ทันตแพทย์สามารถนำมาดูได้โดยไม่มีลิ้นหรือกระพุ้งแก้มมาบดบัง ซึ่งจะนำแบบหล่อนี้เองมาใช้ในการ

1) วิเคราะห์ปัญหาของการสบฟัน
2) วิเคราะห์ลักษณะรูปร่างฟัน
3) วิเคราะห์ขนาดของฟันกับขนาดของขากรรไกร
4) ติดตามผลการรักษา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของฟันที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ระหว่างการรักษา

ทำไมต้อง X-Ray ก่อนจัดฟัน ?

เพราะทันตแพทย์ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเหงือกหรือกระดูกขากรรไกรได้ การ X-Ray จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถมองเห็นได้  และ ทันตแพทย์จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากทั้งการตรวจภายในและภายนอกช่องปาก แบบจำลองฟัน รวมถึงภาพรังสี เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ซึ่งภาพ X-Ray สามารถบอกลักษณะและสภาวะของฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูกขากรรไกร และอวัยวะในช่องปาก ประเมินความสัมพันธ์ของฟันกับกระดูกขากรรไกร รวมถึงความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรกับกะโหลกศีรษะ

นัดปรึกษา จองคิวทำฟัน