จัดฟัน ต้องถอนฟันเพื่ออะไร จำเป็นหรือไม่ที่ต้องถอนฟัน?

28 . 10 . 2020
68 views

หลายคนอาจสงสัย หรืออาจเกิดอาการกลัว เมื่อได้ยินคำว่า "ถอนฟัน" สำหรับการจัดฟัน ที่ต้องการพื้นที่สำหรับการเคลื่อนฟันบนกระดูกขากรรไกร ไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์ออกแบบไว้ ดังนั้น หากไม่มีที่ว่างบนขากรรไกร เพราะฟันเรียงตัวกันแน่น ก็จะไม่สามารถเคลื่อนฟันไปไหนได้ ด้วยเหตุนี้ “เราจึงต้องการช่องว่าง” เพื่อเคลื่อนฟัน ซึ่งช่องว่างดังกล่าว ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการถอนฟันนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว การจัดฟันนั้นมี 2 แบบ คือจัดฟันแบบถอนฟัน และจัดฟันแบบไม่ถอนฟัน ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าทุกคนต้องถอนฟัน คุณจะต้องถอนฟันหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความผิดปกติในการสบฟันของผู้จัด ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหน้าของผู้จัด ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ ในการวินิจฉัย เพื่อหาทางรักษาให้ถูกต้อง

ถ้าทันตแพทย์วินิจฉัยว่า ต้องจัดฟันร่วมกับถอนฟัน แต่คุณไม่อยากถอนฟัน คุณจะจัดฟันแบบไม่ถอนฟันก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ผลการจัดฟันอาจไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น เช่น ฟันที่ยื่นก็ยังยื่นอยู่ เป็นต้น

นัดปรึกษา จองคิวทำฟัน