การดูแลรักษาฟันปลอม

18 . 09 . 2020
57 views

การดูแลรักษาฟันปลอม

  1. 1.) เวลานอนควรถอดฟันปลอม เพื่อให้เหงือกได้พัก และลดแรงกดบนกระดูกขากรรไกร
  2. 2.) ดูแลทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมของคราบอาหารและแบคทีเรีย
  3. 3.) ขณะที่ไม่สวมใส่ฟันปลอม ควรแช่ฟันปลอมในน้ำสะอาดเพื่อความชุ่มชื้น และคงรูปตลอดเวลา
  4. 4.) ควรทำความสะอาดเหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม และเพดานปากด้วยแปรงสีฟันอ่อน ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
  5. 5.) ถอดฟันปลอมออกล้างหลังจากรับประทานอาหาร ใช้น้ำชะล้างฟันปลอมเพื่อขจัดคราบอาหารที่ติดอยู่ออก
  6. 6.) จับฟันปลอมอย่างระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้พลาสติกหรือตะขอของฟันปลอมโค้งงอขณะถอดออกมาล้างทำความสะอาด
  7. 7.) แปรงทำความสะอาดฟันปลอมอย่างน้อยวันละครั้ง ด้วยการจุ่มหรือแปรงด้วยน้ำยาหรือเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอมที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เพื่อช่วยขจัดเศษและคราบอาหาร รวมถึงกาวติดฟันปลอมที่อาจเหลือติดค้างอยู่ตามร่องฟันปลอม
  8. 8.) หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และยาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารฟอกสีฟัน เพราะอาจทำให้ฟันปลอมเสียหายและมีสีหมองคล้ำลง
  9. 9.) หากรู้สึกว่าฟันปลอมไม่พอดีหรือเริ่มหลวมให้ไปพบทันตแพทย์ เนื่องจากฟันปลอมที่หลวมนั้นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บปวด ระคายเคือง และเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมา
  10. 10.) ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอ
นัดปรึกษา จองคิวทำฟัน